Utveckla befintlig e-handel

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren kunskaper och färdigheter att driva och utveckla verksamhetens befintliga e-handel på ett framtidssäkrat, lönsamt och hållbart sätt.

Målet är att deltagaren ska kunna planera för och utveckla en framtidssäkrad och hållbar e-handel samt kunna tillämpa digital analys och konverteringsoptimering för ökad lönsamhet vid avslutad utbildning.

 

Under utbildningen kommer vi bland annat att gå igenom:

 

INTRODUKTION

 • Digital försäljning nationellt, internationellt
 • Gränslös handel
 • Internationell expansion: möjligheter och hinder
 • Hur veta om man kan utveckla befintlig lösning eller behöver ta ett omtag?
 • Evaluering
 • Digital mognad
 • Förändrade affärsmodeller
 • Agila arbetsätt

 

BASIC 

 • Värderingsdriven hållbarhetsarbete inom digital försäljning
 • Cirkulär kundresa
 • Effektivt e-handelsflöde
 • Customer Experience Management
 • Customer journey/kundresan: olika modeller och dess koppling till försäljning online
 • UX och webbpsykologi
 • Digital marknadsföring och marknadskanaler
 • Sökmotorsoptimering
 • Analys och konvertering, grundläggande
 • Datakällor och arbetsflöden inom digital analys och konvertering
 • Mål till nyckeltal
 • Konverteringsoptimering och A/B-tester

 

FÖRDJUPNING 

 • Framtidsäkrad e-handel
 • Headless Commerce, API-First
 • Plattform, delnings- och nätverksekonomi
 • Försäljning via marknadsplatser
 • Integrationslösningar, cirkulär försäljning, expansion, logistik, fulfillment.
 • Vad bör man tänka på?
 • Arbetsflöden inom digital analys och konvertering
 • Insiktsdrivna beslut
 • Omnichannel, cross-plattform & online/offline
 • Digital transformation och affärsutveckling
 • Innovationsprocesser
 • Riskbedömning och konsekvensanalys
 • Förändringsledning – ledarskap och motivation
 • Mäta och följa upp

Kursstart

Avslutad

Omfattning

Plats

Kontakt

Rebecka Nilsson, Media Evolution

Länkar / filer

Leverantör

IHM