UGL Ledarskapsutbildningar

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning. Grundtanken är att alla ingår i ett sammanhang och deltar i samverkan med andra människor. Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och medarbetarskap oavsett vilken roll du har på din arbetsplats. Kursen är givande kurs oavsett om du är verksam i näringslivet, offentlig förvaltning eller i en intresseorganisation. Utbildningen möjliggör upplevelsen av en grupps utveckling och vilka komponenter som främjar en positiv utveckling. Kursen handlar också om ledarskapets utmaningar relaterat till gruppens utveckling.

 

Som kursdeltagare gör du din egen resa, med dina upplevelser och lärdomar. Men för att utvecklas är det viktigt att våga ta ett steg ur bekvämlighetszonen. Förtrolighet i gruppen är därför viktigt. Utbildningen har först personfokus, som sedan övergår till gruppfokus och slutligen hur du som individ och kursdeltagare kan omsätta dina nya erfarenheter och kunskaper i din egen vardag.

 

Anmäl ditt intresse till Richard på IUC syd.

Kursstart

Avslutad

Omfattning

5 heldagar

Plats

fullbokad

Kontakt

Richard Greyling, IUC Syd

Länkar / filer

Leverantör