Starta E-handel

Starta e-handel kommer ta deltagaren igenom det digitala försäljningslandskapet: Försäljning via sociala medier, egen webbutik och marknadsplatser. Som deltagare kan man förvänta sig förstå skillnaden, för- och nackdelar med de olika kanalerna, men även hur de samverkar och framförallt hur man kommer igång och etablerar en försäljning i respektive kanal.

 

Vidare kommer innehållet skapa en förståelse för kundens digitala köpresa och hur du som säljare fångar kunden och skapar relevant trafik till ditt mål samt konverterar denna effektivt.

 

Allt innehåll är verklighetsförankrat och konkreta exempel tas från nuvarande e-handelsscen i Sverige. Förutom ovannämnda, kommer man som deltagare även få en förståelse och kunskap inom vilka Saas du är i behov av för din försäljning-, lager- och marknadsföringsdrift.

 

Efter avslutad kurs, kommer du som deltagare kunna skapa en strategisk plan samt genomföra denne, kopplad till en lansering/nylansering av digital försäljning, tillsammans med logistiska lösningar samt marknadsföringsåtgärder.

 

Under utbildningen kommer vi att gå igenom:

 • digital försäljning via egen webbutik (samt Saas-lösningar)
 • digital försäljning via Sociala medier
 • digital försäljning via marknadsplatser, 
 • logistik/transport, 
 • kundens köpresa, 
 • marknadsföring organisk och betalt via ”Social Paid” och ”Search Paid”

 

Samt hur ovan matchar 

 • köpresan
 • betallösningar
 • juridiska krav på dig som e-handelsaktör 
 • B2B e-handel
 • försäljning av tjänster

 

Genomförande

Utbildningens innhåll tar direkt avstamp i en samtida marknad med exempel, inblickar och trender från den faktiska e-handelsscenen i Sverige.

Utbildningen förläggas på fyra halvdagar, där respektive halvdag håller en röd tråd i tema och lämnar sina deltagare med konkreta och direkta uppgifter/åtgärder som denne kan utveckla/påbörja. 

Formatet kommer både vara föreläsningsform med även workshops, där deltagare tillsammans omvandlar teori till respektive deltagares möjliga praktik, genom diskussion och olika konkreta uppgifter.

 

 

Kursstart

Preliminära datum:
Vid förfrågan.

Omfattning

4 halvdagar, förmiddag

Plats

Digitalt alt. fysiskt

Kontakt

Rebecka Nilsson, Media Evolution

Länkar / filer