Smarta digitala möten

Att hålla möten och workshops på distans kommer att bli något som fler och fler behöver behärska för att lyckas i sina yrkesroller. Utbildningen inkluderar vad/hur ett bra möte är, hur man planerar, roller i mötet samt tekniska verktyg och tjänster för att göra digitala möten bra. 

 

Utbildningspaketets syftar till att du som deltagare ska röra dig från en grundläggande nivå inom digitala möten till att bemästra ett mer avancerat sätt att planera, leda och facilitera smarta digitala möten. Du får förståelse för viktiga parametrar som påverkar digitala möten och en fördjupad kännedom, samt praktiska färdigheter i att skapa möten baserat på; Grupp, Metod och Teknik.

 

Utbildningen innehåller metodik för online möten men också praktisk genomgång av olika plattformar som kan underlätta ett interaktivt arbete online.

 

Utbildningspaketet består huvudsakligen av

– Vad är ett smart möte?

– Roller i ett möte

– Digitala möten kontra fysiska möten – skillnader, fördelar, nackdelar, påverkande faktorer

– Digitala plattformar (Google, Microsoft, ZOOM etc.)

– Digitala verktyg för digitala möten (Jamboard/Miro/Mural, Mentimeter, Lean Coffee Table etc.)

– Vad skapar bäst värde?

– Planering av smarta digitala möten; Grupp, Metod, Teknik.

– Regler för kvalitativa möten

– Praktisk tillämpning av digitala verktyg

– Ledning och facilitering av smarta digitala möten

– Effektiva och inkluderande möten

– Värdeskapande aktiviteter för olika syften

– Tekniska förutsättningar för olika syften

Kursstart

Mer information kommer

Omfattning

7 halvdagar

Plats

Kontakt

Rebecka Nilsson, Media Evolution

Länkar / filer