Scrum Master

Kursen förbereder dig inför certifiering enligt PSM I. Kursen ger också de verktyg en Scrum Master behöver för att införa Scrum, samt för att framgångsrikt coacha och facilitera ett produktivt och fungerande team.

 

Utbildningen är lämplig för alla som arbetar i ett Scrumteam eller i en organisation som använder eller ska införa Scrum.

 

Du får lära dig de agila grunder som Scrum vilar på, och får större förståelse för de olika delarna i Scrum. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska inslag, och du kommer att lära dig strategier och tekniker som du kan använda i ditt eget arbete.

 

Du får också ta del av historier från verkligheten, den senaste forskningen kring motivation, kreativitet och produktivitet och mycket mera från våra erfarna utbildare som själva jobbat med Scrum i olika organisationer i många år.

 

Kursen innehåller:

 • Agila värderingar, principer och praxis
 • Översikt av Scrum
 • Grov planering
 • Produktbacklogg
 • Estimering
 • Sprintplaneringsmöte (Sprint planning)
 • Sprintbacklogg
 • Det dagliga arbetet
 • Dagligt scrummöte (Daily stand-up meeting)
 • Sprintgranskning (Sprint review)
 • Sprintåterblick (Retrospective)
 • Förberedelser inför certifiering
 • Övningar och tester

Kursstart

12 oktober – FULLBOKAD

Omfattning

4 halvdagar

Plats

Online

Kontakt

Carolina Garces, Mobile Heights

Länkar / Filer

Leverantör

Scrum.org