Projektledning

Utbildningen har ett generellt innehåll omfattande följande faser:
• Initiering och förstudie inför ett projekt
• Planering av ett projekt
• Genomförande och styrning (struktur)
• Genomförande och styrning (ledarskap)
• Projektavslutning/rapportskrivning

Efter utbildningen ska du:

Ha förståelse för projektorganisationens olika roller och ansvar, projektfaserna – förstudie, initiering, planering, genomförande & styrning samt avslut. Du ska ha fått redskap och insikt i metoder för att driva projekt samt kunskap om olika projektmodeller och när de är bäst tillämpliga samt de grundläggande förståelse för metodiken för tidsplanering, budgetering och intressenthantering/kommunikation.

Kursstarter

10 oktober

Omfattning

10-11+20 okt (3 dagar)

Plats

Kristianstad

Länkar / Filer

Utbildare

Instant Infusion