Plant Simulation

Siemens System Plant Simulation är en datorapplikation utvecklad för modellering, simulering, analys, visualisering och optimering av produktionssystem och processer, materialflöde och logistikoperationer.

Med applikationer möjliggörs jämförelser av komplexa produktionsalternativ med hjälp av datasimuleringar.

Kursstart

Avslutad

Omfattning

Plats

Kontakt

Richard Greyling, IUC Syd

Länkar / filer

Leverantör