Personlig digital försäljning & kundvård/relationsutv.

Denna utbildning ger deltagaren kunskaper om och färdigheter i den digitala köpprocessen, social selling och leadgenerering samt de verktyg, säljansatser och processer som följer med det. Utbildningen syftar också till att ge deltagaren kunskaper och färdigheter kring digitala plattformar för kundmöten. Skillnaden mellan fysiskt och digitalt möte, utmaningar och möjligheter.

 

Målet är att deltagaren ska utveckla förmåga att planera, genomföra och utvärdera säljaktiviteter i en digital affärsmiljö samt tillämpa situationsanpassade säljansatser som tar hänsyn till var kunden befinner sig i sin köpprocess.

 

Under utbildningen kommer vi bland annat att gå igenom: 

 • Förberedelse: Mindset, Tech check, Value first 
 • Att ”connecta” med mottagaren: Signalera professionalitet 
 • Att leda konversationen 
 • Bygga en rapport 
 • Engagera och håll uppe energin
 • Check in: smarta frågor och roliga hjälpmedel
 • Inspirera visuellt: Presentation, underhållande hjälpmedel och smarta funktioner
 • Samarbeta och involvera: att skapa övningar och använda de tekniska hjälpmedlen rätt
 • Inspirera och ge insikter: ge mottagaren nya perspektiv
 • Övertyga i digitala möten genom att beröra mottagarens känslor
 • Fördjupa relationen med mottagaren
 • Stärk ditt rykte genom Linkedin och andra plattformar

1 heldags eget arbete innebär att Jakob skräddarsyr uppgifter/utmaningar etc. som du får göra mellan utbildningstillfällena.

Kursstarter

Avslutad

Omfattning

2 heldagar + 1 heldags eget arbete

Möjligt att få som 8 halvdagar vid efterfrågan

Plats

Digitalt (även möjlig fysiskt)

Kontakt

Rebecka Nilsson, Media Evolution

Länkar / filer

Leverantör

Jakob Roos AB