Microsoft Teams

Utbildningen vänder sig till dig som använder Teams, men inte upplever att du nyttjar tjänstens fulla

potential, eller till dig som kommer att gå över till Teams. Målet med kursen, är att få en god förståelse

för vad Teams omfattar och hur du kan bli mer effektiv och arbeta smartare digitalt. Både för egen del

och i samarbete med andra. Inga förkunskaper krävs, men generell IT-kunskap och vana vid att arbeta

i Office-paketet rekommenderas.

 

Innehåll:

 • Samarbete i Teams
 • Introduktion Teams, överblick
 • Närvarostatus
 • Konversationer och chatt
 • När ska man använda vilken kommunikationskanal?
 • Struktur med kanaler och flikar
 • Filhantering och samarbeta i filer
 • Sökning
 • Rekommenderade inställningar för Teams
 • Hantera externa
 • Konfigurera flikar och kopplingar
 • Introduktion OneNote
 • Introduktion Planner
 • Tips för Teams-ägare
 • Teams via mobilen
 • Teamsmöten – praktiska tips inför att hålla digitala möten

Kursstart

9 mars 2021

Omfattning

1 heldag

Plats

Online

Kontakt

Richard Greyling, IUC Syd

Länkar / filer

Leverantör

Lexicon