Microsoft Teams Grundkurs

I Teams finns skräddarsydda verktyg för projektsamarbete. I stället för information på olika ställen, samlas allt i projektgruppen (e-post, chatt, fildelning och samredigering, anteckningsböcker, uppgiftshantering/planering, möten, med mera).

 

Innehåll:

Teams-grupper

 • Skapa, hantera och strukturera grupper, bjuda in medlemmar
 • Närvarostatus
 • Konversationsformer, textformatering och informationsdelning
 • Filhantering
 • Aviseringsinställningar
 • Kontakter och röstsamtal
 • Skapa teamgrupper med utvalda deltagare
 • Infoga appar

 

Teams-möten

 • Mötesformer och anpassade deltagarvyer
 • Presentationsmöjligheter
 • Mötesanteckningar
 • Omröstningar
 • Separata grupprum

 

Planeringsverktyg för uppgifter (Planner och To Do)
Smart och kraftfull sökning
Teams i mobilen

 

Avslutning

 • Lämna, ta bort respektive arkivera team

Kursstart

31 oktober

Omfattning

1 dag

Plats

Online

Kontakt

Richard Greyling, IUC Syd

Länkar / filer

Leverantör 

Lexicon