Cyber-/mailsäkerhet för individuella beteendeförändringsprocesser

Den sista försvarslinjen när det gäller IT- och datasäkerhet är användarna, och genom att rusta dem med relevant träning kan motståndskraften mot attacker stärkas långt mer än genom införandet av ännu ett avancerat antivirussystem. Mer än hälften av alla IT-incidenter beror på den mänskliga faktorn. Att skydda organisationer börjar med att se till att medarbetarna tar sitt ansvar och hjälper organisationen att hålla datorer och nätverk säkra.

Kursstart

Avslutad

Omfattning

Plats

Kontakt

Richard Greyling IUC syd

Länkar / filer

Leverantör

Nimblr Security Awareness