Leda på distans

Efter ett år av frivilligt eller tvingande distansarbete, har förståelsen drastiskt minskat för otillräcklig planering, slentrianmässiga måndagsmöten, på dålig uppkoppling och oförberedda möteshållare. Ledarskapet har ifrågasatts och brist på ett digitalt kunnigt ledarskap har blivit tydligt. Skiftet från det traditionella ledarskapet till det digitala har dels visat de sedan länge pågående brister som kan finnas, samt definierat nya.

 

Denna utbildning varvar veta och göra, dvs den levererar omväxlande kunskap med konkreta övningar. Den har ett både strategiskt och kreativt perspektiv på digital närvaro. Denna utbildning ger deltagaren kunskap, relevanta verktyg och trendrapporter, som gör att deltagaren efter genomgången utbildning kan leda digitala möten/workshops/event av både enkel och komplex karaktär.

 

Utbildningen vänder sig till en deltagare som vill bredda sina kompetenser och därmed ha förmågan att avgöra vad som är avgörande för framgång. Utbildningen går igenom tydliga vinster och ställningstaganden kring hur det går att jobba digitalt, för att sedan identifiera möjligheten att prototypa ett underlag för digitala möten och workshops samt testa underlaget under utbildningens gång.

 

Områden som utbildningen hanterar:

 

– Härskartekniker i digitala möten

– Hybrid leadership

– Support i en digital organisation

– Digitala kroppstekniker

– Webinar fatigue

– Hybrida insatser

Kursstart

Avslutad

Omfattning

2 heldagar, 4 halvdagar + tid för eget arbete

Plats

Kontakt

Rebecka Nilsson, Media Evolution

Länkar / filer

Utbildare

Charlotta Rydholm, tobegin.