Innovationsledning

Innovationsledningsprogram för utveckling av viktiga kunskaper, färdigheter och kompetens, som ska öka medarbetarnas förmåga i att arbeta med innovation samt stärker deras position på arbetsmarknaden. Innovationsbegreppet innefattar produkter, tjänster, processer, affärsmodeller, arbetssätt etc. Utbildningen avser att göra individer mer relevanta för befintlig arbetsgivare samt mer intressanta för andra arbetsgivare.

InnovationsAkademien har utvecklat ett flexibelt och anpassningsbart innovationsprogram för näringslivet.

Kursen ger kunskap om ett ledarskap som bygger en förändringsbenägen företagskultur och som följer upp förändringsarbetet. Du får konkreta verktyg för att driva ett strategiskt och praktiskt orienterat förnyelse- och förändringsarbete.

Programmets arbetsmoment och flöde bygger i mångt och mycket på innovationsprocessen/Design Thinking från Stanford d. school. Utbildningen är mycket ”hands-on” och kryddas med gott om exempel ur verkligheten.

Kursstart

Avslutad

Omfattning

5 dagar under 6-8 veckors period (fysiskt & digitalt blandat)

Plats

Kontakt

Richard Greyling, IUC Syd

Länkar / Filer

Leverantör