Förbättra din digitala handel

Förbättra din digitala handel riktar sig till etablerade digital säljare, men som ser ett behov av tillväxt, fördjupad e-handelskunskap och/eller att hitta nya verktyg och metoder för att uppnå befintliga och nya försäljningsmål.

 

Kursen kommer inledningsvis utbilda deltagarna inom nya möjliga digitala försäljningskanaler och hur dessa kan komplettera säljarens befintliga – Hur du effektivt kan arbeta med ditt inköp- och försäljningsflöde i flera digitala kanaler.

 

Kursens huvudtema är dock att fördjupa kunskapen i den befintliga försäljningskanalen, för att utveckla denna både on- och offsite. Vi vill ta deltagaren från att ha en beprövad, fungerande idé och försäljning, till att strategiskt utveckla denna inom områden så som hållbarhet och ökad lönsamhet samt förbättra marknadsföring samt konvertering och branding onsite.

 

Tillhörande onsite-delarna, kommer kursen gå igenom områden inom handelshinder, användarvänlighet, funktionalitet, varumärkesbyggande moment, försäljningstekniska moment samt strategiska delar så som produktsortiment och varuutbud. Syftet är att ta avstamp i deltagarens nuläge, samt rådande trender och teknologi, för att hjälpa respektive deltagare att skapa en förståelse för hur just denne kan förbättra sig onsite.

 

När det kommer till offsite kommer vi främst ta avstamp i datahantering, KPI-uppföljning och utbilda hur man som handlare effektivt och klokt följer upp sina viktigaste nyckeltal löpande, samt tar action och beslut utifrån det vår data lär oss. Detta kommer även koppla an till marknadsföring och trafikgenerering, där vi genom föreläsningar och övningar kommer förse deltagarna med kunskap i hur de framgent optimerar både sin organiska och betalda marknadsföring.

 

Med koppling till din e-handel kommer vi i utbildningen att gå igenom: 

 • Olika digitala försäljningskanaler
 • UX
 • Varumärkesgrunder
 • Grafisk profil och digitala färgregler
 • Hållbarhet
 • Lönsamhet
 • KPI:er och dess uppföljning, 
 • Datahantering och system, 
 • Artikelhantering, 
 • Produktsortiment och urval 
 • Trafikgenerering 
 • Betald- och organisk marknadsföring

 

Genomförande

Utbildningens innehåll tar direkt avstamp i en samtida marknad med exempel, inblickar och trender från den faktiska e-handelsscenen i Sverige.

 

Utbildningen förläggas på fyra halvdagar, där respektive halvdag håller en röd tråd i tema och lämnar sina deltagare med konkreta och direkta uppgifter/åtgärder som denne kan utveckla/påbörja. 

 

Formatet kommer både vara föreläsningsform med även workshops, där deltagare tillsammans omvandlar teori till respektive deltagares möjliga praktik, genom diskussion och olika konkreta uppgifter.

Kursstart

Avslutad

Omfattning

4 halvdagar, förmiddag

Plats

Digitalt alt. fysiskt

Kontakt

Rebecka Nilsson, Media Evolution

Länkar / filer