Excel för ekonomer

Denna utbildning erbjuder dig kunskap för att hantera formler och funktioner (till exempel statistiska och ekonomiska), mellan bland annat olika kalkylblad och till andra arbetsböcker.

Du lär dig utföra importer av större mängder data från andra system, samt hur du kan sammanfoga dessa i Excel. Denna data kan sedan simuleras och analyseras genom att du får lära dig att skapa olika sorters rapporter, som till exempel diagram, pivottabeller och villkorsstyrd formatering. Vi behandlar även hur du skapar kalkylmodeller och bygger mallar genom att styra inmatningen av data och makron, det vill säga inspelning av olika kommandon.

Mer information kring kursinnehåll finns på begäran.

Nästa kursstart

Avslutad

Omfattning

1 heldag

Plats

Online

Kontakt

Richard Greyling, IUC Syd

Länkar/filer

Utbildare

Lexicon Malmö