Certifierad ekonomisk arkitekt

Detta är en utbildning för morgondagens företagsekonomer. Du får en gedigen grund för att ta dig an nya arbetsuppgifter. Du lär dig analysera ekonomiska data, dra slutsatser och medverka i besluten kring företagets strategiska affärsutveckling. Du blir företagets ”ekonomiska arkitekt”.

 

Som ekonom har du en nyckelroll i företaget, en roll som förändras och utvecklas parallellt med en snabbt ökad digitalisering. Vi ser hur ekonomisystem integreras i företagens affärssystem. Ny teknik frigör tid för dig som ekonom att gå från att samla in och kontrollera siffror till att analysera data, dra slutsatser och medverka i besluten kring företagets strategiska affärsutveckling. Du blir företagets ”ekonomiska arkitekt”.

 

Under den här utbildningen får du en gedigen grund för att ta dig an nya, spännande arbetsuppgifter. Du fördjupar dina kunskaper inom bland annat digitalisering, ekonomiska flöden, processer, affärskritiskt tänkande och omvärldsanalys.

 

Du kommer under åtta dagar att delta i teorigenomgångar, reflektionsövningar, grupparbeten och erfarenhetsutbyten samt får teoretiska och praktiska verktyg för att kunna använda dina nya kunskaper i din egen verksamhet.

 

Med utbildningen kommer du kunna modernisera ditt företags ekonomiflöden och ta företaget in i framtiden med rätt underlag för framgångsrika beslut!

 

Utbildningen är uppdelad i fyra block enligt nedan:

Dag 1-2: Block 1 – Dagens ekonomifunktion vs dagens behov

Dag 3-4: Block 2 – Digitalisering i praktiken

Dag 5-6: Block 3 – Teoretisk transformation

Dag 7-8: Block 4 – Praktisk transformation

 

Programmet för respektive dag pågår 09.00-16.00.

Nästa kursstart

Avslutad

Omfattning

8 heldagar

Plats

Online

Kontakt

Richard Greyling, IUC Syd

Utbildare

Ekark