Datadriven digital marknadsföring

Kursinnehåll: 

För att nå sina kunder och besökare i dagens digitala medielandskap behövs en grundläggande förståelse för var målgruppen finns och vad de vill ha. Hur skapar man en strategi för sin verksamhet och hur lever man sedan upp till den?  Dagens kanaler utvecklas och förändras fort. Som företag och kommunikatör är det viktigt att veta hur man kan följa trenderna och ta reda på hur kanalerna ska användas på bästa sätt. Kursen kommer att gå igenom grunderna inom digital kommunikation för att ge eleverna en bra grund att stå på. Utifrån detta kommer vi sedan att fördjupa oss inom olika kanaler och innehållstyper för att kunna skapa, planera och utvärdera sina insatser inom området. 

 

Mellan varje tillfälle kommer deltagarna kunna nätverka digitalt och utbyta kunskaper mellan sig. Efter varje tillfälle lämnas även ett digitalt fördjupningsmaterial till kursdeltagarna för fortsatt inlärning. 

 

 • Dagens kommunikationslandskap. 
 • Strategi och taktik för digital kommunikation och sociala medier. 
 • Målgruppens betydelse för kommunikationen. 
 • Kundresans betydelse för kommunikationen.
 • Hur sätter man mål för sina kommunikationsinsatser och följer upp dessa?
 • Vilka plattformar och kanaler används i digital kommunikation? Och hur kan man använda dessa bäst? 
 • Hur skapar man försäljning i digitala kanaler
 • SEO, varför ska man jobba med detta?
 • Sociala medier, hur man gör/optimerar och följer upp(Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och LinkedIn) med praktiska tips och exempel. 
 • Dialog i sociala medier
 • Hur kan analys leda till ökad konvertering? 
 • Praktiska övningar och uppgifter att genomföra på lektioner samt mellan lektionstillfällen. 

 

Kunskap: 

 • Förstå hur man kan använda sig av analys av statistik i digital kommunikation. 
 • Grundläggande förståelse för kommunikation genom digitala och sociala kanaler
 • Grundläggande förståelse dagens kommunikationslandskap, kanaler och beteenden. 

 

Färdighet: 

 • Kunna anpassa kommunikation till olika målgrupper och kanaler
 • Kunna anpassa sina texter för SEO
 • Kunna analysera statistik och genom detta kontinuerligt förändra kommunikationen.
 • Välja rätt kanaler för målgruppen
 • Ha färdighet i hur man skapar och implementerar en strategi för digital kommunikation och sociala medier
 • Kunna utvärdera och testa nya idéer och lösningar

 

Kompetens: 

 • Med hjälp av metoder och verktyg från utbildningen kunna hantera företagets digitala kommunikation. 
 • Kunna hantera arbetet kring kommunikation i digitala kanaler inom en organisation
 • Ha färdigheter i att genomföra målgruppsanalys och kanalval för en organisation.

 

Omfattning: 

Fyra (4) heldagar uppdelade på halvdagspass under 10 veckor

Kursstart

6 oktober

Omfattning

2 heldagar

Plats

Online

Kontakt

Rebecka Nilsson, Media Evolution

Länkar / filer

Utbildare

Qlok Uppsala