Att sälja online

Utbildningen ger deltagaren en introduktion till och fördjupad förståelse för hur det digitala ekosystemet inom e-handel ser ut samt vilka strategiska och taktiska överväganden som krävs för att lyckas med försäljning online, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Under utbildningen får deltagaren upprätta en enkel e-handelsstrategi.

 

Utbildningspaketets mål är att deltagaren ska kunna planera för och genomföra aktiviteter i syfte att förbereda affärsverksamheten för försäljning online.

 

Innehåll

Utbildningspaketet består huvudsakligen av:

  • Digital handel vs fysisk handel
  • Grundläggande om målgruppsanalys, marknadskommunikation, analys och konvertering
  • Vilka krav ställs vid digital handel?
  • Strategiska val
  • Det digitala ekosystemet

– System, plattformar och teknik

För- och nackdelar med olika plattformar

– Hur påverkas mitt varumärke?

  • E-butik vs marknadsplatser

– Produkter, varumärke, logistik och affärsmodeller

  • Multikanal vs Omnikanal
  • Purpose Driven Commerce
  • Lagerhållning och logistik

Aktörer och hållbara logistikflöden 

Inköp, inleverans, plockning/packning, förpackning och utleverans

Internationell logistik och tullhantering – Lagstiftning i olika länder

  • Kravställning och upphandling

Upphandlingsprocessen

IT-, webb- och molnbaserade system och plattformar inom e-handel

Utvärderingsmodeller och förhandlingsteknik

Kursstart

Mer information kommer

Omfattning

8 heldagar

Plats

Kontakt

Rebecka Nilsson, Media Evolution

Länkar / Filer