Är AI något för ditt företag?

Utbildningen ”Är AI något för vårt företag?” ger deltagarna en inblick i vad man kan använda AI till på en strategisk nivå. Kursen vänder sig till dig som är beslutsfattare och tekniska projektledare på ett företag.

 

Genom kursen ges deltagarna ges en förståelse för AI (artificiell intelligens) och dess möjligheter och begränsningar. Fokus ligger på att förstå teknikens funktioner och dess potentiella bidrag i organisationer. Av särskild betydelse här är förståelsen för besluts- och innovationsprocesser vid utveckling och implementering av AI i företag, samt hur detta kan hanteras utifrån befintlig organisation och kultur.

 

Frågor som behandlas genom kursens gång är bland annat:

  • Är AI är något för deltagande företag att satsa på och/eller hur man ska förhålla sig till det nya teknikområdet?
  • Vad innefattar AI, och är det tillämpbart för vårt företag?

Kursstarter

Avslutad

Omfattning

2 halvdagar

Plats

Online