AI för civilingenjörer

Utbildningen ”AI för civilinjengörer”, ger kompletterade och fördjupande kunskaper för tillämpning inom AI, och presenterar en bredare inblick i utvalda delområden – från problemformulering till data-analys, förvaltning och underhåll.

 

Frågeställningar som kommer att behandlas inom kursen är bland annat: Vilka verktyg finns att använda inom AI, hur fungerar de, och inom vilka tillämpningsområden fungerar de bäst?

 

Utbildningen är på avancerad nivå och vänder sig till civilingenjörer och systemvetare på mastersnivå (eller motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet inom mjukvaruutveckling).

 

Några av de AI-områden som kursen kommer att fokusera på inkluderar:

 

  • Machine Learning och ·Standard ML techniques for regression and classification
  • Implementing Machine Learning algorithms ·Neural Network
  • Big Data Analysis, Data Preprocessing, Visualization
  • Applied Deep Learning

Kursstarter

Avslutad

Omfattning

2 heldagar

Plats

Online tills vidare

Utbildare

Karl Åström, senior forskare och utbildare inom AI och maskininlärning på Lunds Tekniska Högskola (LTH)