Affärsmannaskap inkl. förhandlingsteknik

Målet med utbildningen är att säljorganisationen ska få ökade kunskaper och färdigheter och samsyn i sitt affärsmannaskap där slutmålet är mer fördjupad kontakt och relationer mer kunder och bibehållandet av affärsrelationer. Vidare skall medarbetarna bli mer effektiva i sin tidsplanering innebärandeatt denna samt förhandlingsteknik skall ingå som grundpelare i genomförandet.

Kursstart

19 april 2021 – 12 maj 2021

Omfattning

Plats

Kontakt

Joakim Enquist

Länkar / filer

Leverantör

Performax AB