Affärsmannaskap för värdeskapande

Utbildning för medarbetare att ta en katalysatorroll för att skapa mervärde för den egna organisationen och dess kunder/samarbetspartners för att driva digitaliseringen framåt. Medarbetarna ska få ett kunskapslyft och skulle kunna koppla en tydlig affär till genomförandet.

Kursstart

21 januari 2021

Omfattning

Plats

Kontakt

Joakim Enquist, IUC Syd

Länkar / filer

Leverantör

Bubcom