Starkare teamkänsla och effektivare arbetsdagar efter utbildning i Teams

För förpackningsleverantören Tara Pac AB i Lund innebar pandemin,
som för så många andra, en snabb omställning från business as usual till en mer digital vardag som ställde nya krav på hur man skulle hålla ihop teamet. Vi har pratat med Yasmine Ströberg, marknadschef på Tara Pac, om hur en utbildning i Microsoft Teams via CoSkill kunde stärka teamkänslan. 

 

Vad hade ni för utmaning för företaget som kopplar till behovet av kompetensutveckling?

Sedan Corona kom har vårt företag likt många andra fått ställa om snabbt till en digitaliserad värld där vi främst internt har fått utmaningar i att hålla ihop som ett team. Vi är vidare ett säljbolag och vår kontakt med kunder är väldigt viktig där vi också tvingats att ställa om. Utbildning i Teams var ett stort behov för oss internt för att effektivisera möten och skapa team-känsla. Det har hjälpt oss att hålla professionella och organiserade möten med kunder.

 

Utbildningen i Pyramid hade vi behövt oavsett corona eller inte då vi ska modernisera företaget och går över till detta i juni.

 

Hur har projektet hjälpt er att täcka gapet/behovet?

Teams har hjälpt oss väldigt mycket både internt och externt.

 

Hur kommer effekten av utbildningen avspegla sig på verksamheten framåt?     

Det gör den redan. Vi har haft fler stormöten sedan utbildningen där vi kör Work-Shops och kastas in i olika grupper och kan arbeta på det sättet vi gjorde innan corona. Detta var något helt nytt för oss alla innan vi fick utbildningen i Teams. Vidare så känns hela teamet med på banan nu då vi hade utforskat Teams olika mycket.