Marabu Scandinavia vässade sitt digitala försäljningsarbete via CoSkill

För tryckföretaget Marabu Scandinavia innebar pandemin, som för så många andra, en stor omställning i deras dagliga försäljnings -och servicearbete. Fysiska kundbesök ersattes av digitala möten, en tacksam lösning men som ställer nya krav på verktyg, metod och strategier. Genom CoSkill fick Marabu Scandinavia möjligheten att stärka och fördjupa sin kompetens inom såväl försäljning och service som i olika digitala verktyg. Vi har pratat med Niklas Malmlöf, ekonomi -och administrativ chef, om deras utbildningsresa via CoSkill.

 

Vad hade ni för utmaning för företaget som kopplar till behovet av kompetensutveckling/specifik utbildning?

Med anledning av corona och de restriktioner som företag och verksamheter har behövt tillämpa har det försvårat för oss som företag i säljarbetet och servicebemötandet genom att vi inte kunnat genomföra fysiska besök. Vi har därför valt att ställa om en del av detta arbete till digitala möten så att vi ändå har kunnat träffa kunderna och stötta dem i deras produktion och arbete.  I detta vi har identifierat behovet av att öka vår tekniska kompetens och även kunskap om hur man på ett effektivare och mer professionellt sätt bedriver denna typ av försäljning och service.

 

Hur har projektet hjälpt er att täcka gapet/behovet?

Först och främst har det handlat om att skaffa samtliga inom företaget en trygghet i att använda verktygen och skaffa sig en grundkunskap i hanteringen för att på så sätt få till effektivare möten och arbetsdagar. Därefter har det handlat om att erbjuda vissa roller en mer fördjupad kunskap kring hur man ska agera i kundbemötandet och vilka möjligheter som faktiskt öppnar sig i samband med detta.

 

Hur kommer effekten av utbildningen avspegla sig på verksamheten nu och  framåt?

Vi hoppas se en mer effektiv försäljning där man även ser över resandet och de resekostnader som man normalt har och överväger om man kan ersätta det med digitala möten.  Det öppnar även upp för att ha mer stöd av expertis i fler möten genom att ha närvaro från dessa via digitala plattformar. Detta kommer leda till kostnadsbesparingar och ett bättre miljöåtagande från vår sida samt att vi kan låta fler kunder ta del av expertis från både våra leverantörer, våra egna experter samt externt håll.