Getsocial bemästrade konsten att leda projekt genom en skärm

En av CoSkills mest populära kurser är – föga förvånande – ”Leda på distans” med .tobegin. Även om många nu är påväg tillbaka till kontoret så är det ändå ett helt nytt digitalt arbetslandskap vi ser idag jämfört med innan pandemin. Att kunna leda ett team på distans har seglat upp som en nyckelkompetens i detta nya landskap. Vi pratade med Kajsa Nilsson, projektledare på Getsocial, om vilka verktyg hon tog med sig från kursen.

 

Vad hade ni för utmaning för företaget som kopplar till behovet av kompetensutveckling/specifik utbildning?

Jag började min roll som projektledare i början av sommaren efter min examen, och anmäldes ganska direkt till utbildningen ”Att leda på distans” med Charlotta Rydholm (.tobegin). Därav blev den konkreta utmaningen för mig att ta mig an min nya roll, vilket bland annat är att leda kundprojekt tillsammans med ett team där flera jobbar på distans. Hur når man då fram bakom en skärm? Och hur leder man andra? Det var frågor jag hade som under utbildningens gång blev besvarade.

 

Hur har projektet hjälpt er att täcka gapet/behovet?

Jag har lärt mig konkreta och viktiga tekniker kopplat till behovet att kunna leda bakom en skärm, såsom vikten av ljus och ljud, att ”checka-in” och ”checka-ut” på möten, samt hur digital gruppdynamik fungerar. Vidare har jag även lärt mig grundliga modeller kopplat till ledarskap, som vikten av facilitering, olika främjartekniker och idéarbete.

 

Hur kommer effekten av utbildningen avspegla sig på verksamheten nu och  framåt?

Redan nu har vissa av nämnda modeller och tekniker används både mig och andra i företaget, vilket har tagits emot positivt. Min ambition är att implementera fler modeller i våra olika processer för att effektivisera och förbättra vårt arbete ännu mer.