QSi Sweden utbildade hela personalstyrkan via CoSkill

Genom CoSkill fick samtliga 16 anställda på IT-bolaget QSi Sweden möjlighet att genomgå en skräddarsydd utbildning i “Affärsmannaskap för en digital omställning” för att bättre kunna utveckla sitt erbjudande i en bransch i förändring. Vi har pratat med VD Henrik Bergqvist om varför de vände sig till CoSkill och om styrkan i att rusta hela företaget för vad som komma skall.

Vad hade ni för utmaning för företaget som kopplar till behovet av kompetensutveckling?

Den värld vi är verksamma inom kommer att se helt annorlunda ut framöver, vi kommer att gå från att vara våra kunders stöd i driften av deras IT miljöer till att mer och mer ta en mer rådgivande roll i deras strategier för bolaget. Dvs vi kommer att behövas för att avgöra vilken IT-struktur våra kunder behöver implementera för att klara av att nå sina affärsmässiga mål.

Hur har projektet hjälpt er att täcka gapet/behovet?

Vi har fått samsyn på de utmaningar vi står inför i branschen och samtidigt försett hela personalen med verktygen för att bemöta de steg vi nu kommer att göra framöver. Vi genomför en varumärkesanalys samtidigt och att personalen får jobba med frågor som rör sin egen och företagets nästa steg både i praktiken och i teorin är helt ovärderligt för att vi ska kunna genomföra den förflyttning som vi ska göra som bolag.

Hur kommer effekten av utbildningen avspegla sig på verksamheten framåt?

Det är självklart en process som vi inleder med detta arbete men målbilden är att vi ska gå från att vara en ”IT fixare” till att bli digitaliseringsrådgivare. Som sagt så kommer detta att ske över tid där vi kommer att erbjuda båda rollerna framöver men vår framtid ligger helt klart i att ta ett större ansvar hos våra kunder och deras framtida affärsmöjligheter.