Intresserad? Hör av dig!

Om du är intresserad av att lära dig mer om CoSkill eller har frågor kring vem som kan delta, hur upphandlingsförfarandet går till eller andra funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Frågor och funderingar

Intresseanmälan

Frågor kring upphandlingar

Passar CoSkill ditt företag?

  • Har ditt företag säte i Skåne eller Blekinge?
  • Kategoriseras ditt företag som ett litet till medelstort företag (max 250 anställda)?
  • Har ni drabbats eller kommer att drabbas av Coronakrisen?
    T.ex. permitterat/varslat eller minskad försäljning/orderingång.
  • Har ditt företag ett digitalt omställningsbehov?
  • Har ditt företag tid för en kompetensbehovs-kartläggning och sedan tid att avsätta för utbildningsinsatser till era anställda?
  • Har ni redan, eller planerar ni att söka stöd eller bidrag i form av försumbart stöd?
    Det totala beloppet av försumbart får inte överstiga 200 000 Euro under en treårsperiod.

Stöd av mindre betydelse är också kallat “de minimisstöd” eller “försumbart stöd” och avser de pengar som ditt företag få genom att delta i aktiviteter/utbildningsinsatser inom ramen för CoSkill. Stödet finansieras med medel från Europeiska socialfonden som har tydliga regler för detta.

Stödet innebär att de aktiviteter/utbildningar som företaget tar del av täcks av offentliga medel (pengar).

Ett företag får ta emot max 200 000 Euro under en rullande treårsperiod. Därför måste ditt företag ha koll på om ni tidigare mottagit någon form av stöd av mindre betydelse. Både under innevarande och två föregående år samt till vilket/vilka belopp och anteckna från vem och till vilket belopp i dokumentet.

Läs mer här

Anmäl ditt intresse

Tror du att CoSkill skulle kunna vara något för ditt företag?

Anmäl ditt intresse till anmalan@coskill.se